Joel Bergström
Joel Bergström - Maxivision


Vi erbjuder professionell TV/AV-teknik och AV-tekniker till TV-bolag/produktionsbolag och företag med behov av en professionell dokumentation av t.ex konferenser eller sitt egna företag. Film för webb eller andra medier levereras efter önskemål och behov.

samarbete med Qenter AB och Hovtek AB så kan vi tillhandahålla olika typer av mentometrar och mjukvara, allt beroende på eventets karraktär. TV produktion med mentometer har självklart andra krav än konferenser.

Vanligt förekommande är webcasting och DVD-produktion men kvalitétsnivån motsvarar väl att nyttjas till produktion av "riktig" TV.

Kontakt:
Duettvägen 123
142 40 Skogås
0708-659240
joel@j-b.se